DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

De Modderkruipers vormen een aquatische werkgroep onder de paraplu van het Hoekschewaards Landschap en RAVON. De organisatie stelt zich ten doel de wateren op en rond de Hoeksche Waard te inventariseren op levende organismen. De verkregen data worden nationaal verwerkt door PGO's. De werkgroep maakt zich hard voor natuurbescherming en educatie. Je kunt lid worden van de werkgroep door deel te nemen aan de excursies van de werkgroep. O.a. vissen, schelpdieren, kreeften, insecten, amfibieën krijgen onze aandacht. Wordt nu (gratis) lid.

WATER EN DE HOEKSCHE WAARD

WATER EN DE HOEKSCHE WAARD

De Hoeksche Waard is omringd en doorsneden door water. De Waard is als het ware ontsproten uit het water. Noeste arbeid en strijd met de elementen creëerden de polders en dijken, thans nog zo zichtbaar. Water is natuurlijk belangrijk. We kunnen niet zonder. We irrigeren onze akkers ermee en drinken het. Maar waar de natuur in de lucht en op het land uitgebreid wordt bestudeerd, blijkt water telkenmale een ondergeschoven kindje. Wij vragen ons af: Gaan we wel goed om met ons water en hoe zit het met onze biodiversiteit?

ONDER MOEDERS PARAPLU

ONDER MOEDERS PARAPLU

Het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard, een nationaal landschap, ligt ten zuiden van Rotterdam en ten noorden van het eiland Goeree Overflakkee. Het HWL (afkorting van Hoekschewaards Landschap) is een vrijwilligers organisatie, gericht op behoud, bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de Hoeksche Waard. 'De Modderkruipers' is de aquatische werkgroep van HWL. Sinds 2016 is de werkgroep een regionale afdeling van RAVON, het landelijke orgaan voor studie van Vissen, Amfibieën en Reptielen.