DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

SAMENWERKING

Landelijke PGO’s (Particuliere Gegevens beherende Organisaties) werkend onder de overkoepelende organisatie SOORTENNL spelen een belangrijke rol voor de werkgroep. Van de PGO’s zijn Stichting RAVON (Reptielen/Vissen/Amfibieën), EIS (European Invertebrate Survey NL) en Stichting Anemoon (hoewel vooral maritiem gericht, toch ook aanspreekpunt voor weekdieren) voor ons het belangrijkst. Naast een overdaad aan zelfstandige aquatische onderzoek- en adviesbureaus zijn er professionele organisaties van overheid of universiteiten die zich allen met water bezighouden. Passief volgen wij organisaties als de STOWA of de leerstoel Aquatische Ecologie in Wageningen. Locaal profiteren wij van een zeer goede samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Links vind je een overzicht met belangrijke samenwerkende organisaties.