DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

HET ONSTAAN VAN DE HOEKSCHE WAARD

 

De Hoeksche Waardelizabethsvloed 500De Hoeksche Waard is één van de Zuid Hollandse eilanden en telt rond de 90.000 inwoners. Reeds vanaf het begin van de jaartelling wordt de Hoeksche Waard bewoond. Aanwezigheid van Romeinen langs de Binnenmaas is door opgravingen onomstotelijk bewezen. In de middeleeuwen werden de inwoners regelmatig geconfronteerd met overstromingen en stormvloeden. Eind twaalfde eeuw leidde dit tot een gestage leegloop van het gebied. In de dertiende eeuw zijn enkele polders samengevoegd tot de 'Groote Waard.' Daarna ondernamen de bewoners verwoede pogingen om middels afdammen van rivieren en opwerpen van dijken achterliggende landen tegen de vernietigende kracht van de zee te beschermen. De westdijk van de 'Groote Waard' liep van Dordrecht naar Hoecke (Puttershoek) en vervolgens via Strijen naar Geertruidenberg. Vooral in de vijftiende en zestiende eeuw was de zee het meest verwoestend voor de eilanders. De bekendste overstromingen ontlenen hun naam aan St. Elizabeth. Niet één maar meerdere overstromingen in respectievelijk 1404, 1421 en 1424 dragen de naam St Elizabethsvloed. Het getroffen gebied verdronk niet in één etmaal met één enkele vloed, maar verdween in de zee door aanhoudende winterstormen gedurende meerdere decennia. In de zestiende eeuw nam de mens de overhand in de vormgeving van het landschap. Grootschalige inpolderingen tussen 1539 en 1653 vormden de basis voor een vernieuwde infrastructuur. Het landschap van de Hoeksche Waard veranderde in een cultuurlandschap, waarin de natuurlijke landschapsvorming definitief ondergeschikt was.

ZH eilanden 500inpoldering Hoeksche Waard 500Ook nu nog zijn de door de eeuwen bedijkte polders duidelijk te onderscheiden. De oudste is de  St. Antoniepolder uit 1358. Dit is een van de weinige lokale gebieden dat niet is 'verdronken' tijdens de grote overstromingen van de vijftiende eeuw. Al in 1437 werd de polder Oudeland van Strijen aangelegd. Tot 1539 volgden er nog tien polders. Het eiland groeide het snelst in de Gouden Eeuw. In totaal werden 60 polders op de Hoeksche Waard aangelegd. De laatst aangelegde polders waren de Albertspolder (1940) en Pieters- en Leendertspolder (1954). Deze polders werden in 2006 heringericht tot gebied met 'nieuwe natuur.' Voor een vergroting van de bijgesloten afbeeldingen, muisklik op de foto.  

(Bron: Kreken van de Hoeksche Waard (2006), J.Kievit, R.Srucker, F.de Gelder-Verwoerd (red.) Oud-Beijerland: Hoekschewaards Landschap. © Hoekschewaards Landschap 2006.)